Wybrane Aktualności

Zapraszamy do udziału w seminarium Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) "Nano-biomateriały oraz Modelowanie i Obrazowanie w Biomechanice" w dniu 6 lipca 2012, w godz. 12.30 - 18.00 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. więcej

 Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Centrum Bio-nanomateriałów (CB) jest wspólną inicjatywą trzech jednostek naukowych:

  1. Instytutu Wysokich Ciśnień PAN (IWC)
  2. Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT)
  3. Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej (WIM)

Każda z instytucji odpowiedzialna jest za stworzenie jednego laboratorium:

  1. IWC - Laboratorium Nanostrukur dla Fotoniki i Medycyny,
  2. IPPT - Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice,
  3. WIM - Laboratorium Wytwarzania i Charakteryzowania Biomateriałów