Seminarium "Nano-biomateriały oraz Modelowanie i Obrazownie w Biomechanice"

Seminarium pod patronatem
prof. dr hab. n. med. Marka Krawczyka,
Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) "Nano-biomateriały oraz Modelowanie i Obrazowanie w Biomechanice" w dniu 6 lipca 2012, w godz. 12.30 - 18.00 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, Pawińskiego 5 B, 02-106 Warszawa. Seminarium będzie wydarzeniem towarzyszącym III Krajowej Konferencji Mikro- i Nanomechaniki (4-6 lipca 2012, IPPT PAN, Warszawa).

Celem seminarium jest prezentacja/dyskusja możliwości realizacji nowych projektów badawczych w zmodernizownych w ramach projektu CePT laboratoriach oraz integracja środowiska naukowego skupionego wokół projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT). Projekt CePT jest największym przedsięwzięciem biomedycznym i biotechnologicznym w Europie Środkowo-Wschodniej, którego celem jest utworzenie interdyscyplinarnego ośrodka naukowego składającego się ze współpracujących ze sobą centrów badawczych. Połączenie potencjału wybitnych naukowców z możliwościami sieci laboratoriów wyposażonych w specjalistyczną aparaturę najwyższej klasy, uwzględniającą zarówno laboratoria fizykochemiczne (UW), biomolekularne i biotechnologiczne (UW, PAN, WUM), laboratoria inżynierii biomedycznej i technologii biomateriałów (PW, PAN), jednostki prowadzące badania przedkliniczne na zwierzęcych modelach schorzeń cywilizacyjnych (PAN, WUM), jak i specjalistyczną bazę do badań klinicznych (WUM) stwarza niepowtarzalną możliwość holistycznego/interdyscyplinarnego podejścia do problematyki szeregu chorób cywilizacyjnych.

W programie seminarium przewidziano prezentację możliwości badawczych z wykorzystaniem aparatury zakupionej w ramach projektu CePT w IPPT PAN, referaty wybitnych naukowców oraz swobodną dyskusję, której celem jest propagowanie projektu CePT oraz integracja środowiska.

Wymiary plakat w - szer. 65 cm x wys. 95 cm.

Wstęp wolny po zarejestrowaniu się poprzez zgłoszenie na adres CePT@ippt.pan.pl. Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Komitet naukowy Seminarium:

prof. dr hab. T.A. Kowalewski (IPPT PAN)
dr hab. T. Lipniacki, prof. IPPT PAN
dr hab. J. Litniewski, prof. IPPT PAN
prof. dr hab. A. Nowicki (IPPT PAN)
prof. dr hab. T. Pałko (PW)
dr hab. P. Sajkiewicz, prof. IPPT PAN (przewodniczący)

Współorganizatorem Seminarium jest konsorcjum CePT.

PROGRAM

12:30 - 13:30 CePT Registration, Meeting of the Steering Committee
Lunch - Open Buffet
13:30 - 13:45 Opening address (Prof. T. Pałko, Prof. A. Nowicki)
13:45 - 14:00 IPPT main targets (Prof. T.A. Kowalewski)
14:00 - 16:00 Invited lectures
pdf 14:00 - 14:30    Seyed M. Moghimi (Copenhagen University) - Translational Nanomedicine
pdf 14:30 - 15:00 Andrzej Drukier (BioTraces Inc., USA) - Applications of magnetic meso-technology in Cardiology
pdf 15:00 - 15:30 Erhan Piskin (Hacettepe University & Biyomedtek, Ankara) - Tissue Engineering Strategies for Bone and Cartilage Repair
pdf 15:30 - 16:00 Marek Kimmel (Rice University) - Modeling the NF-kB signaling pathway and its neighbors: An international collaborative effort
16:00 - 16:20 Coffee break
16:20 - 18:20 Invited lectures
pdf 16:20 - 16:50 Piero Tortoli (University of Florence) - Electronics and ultrasound research: a perfect couple
pdf 16:50 - 17:20 Eyal Zussman (Technion, Haifa) - Biohybrid materials by electrospinning of polymer microtubes
pdf 17:20 - 17:50 Alexander Yarin (Mechanical and Industrial Engineering, University of Illinois at Chicago, Chicago, USA) - Nanotubes: Forming and Medical Applications
pdf 17:50 - 18:20 Anna Kucaba-Piętal (Rzeszow University of Technology) - Blood. Rheology and modeling
18:20 - 18:30 Closing discussion
18:30 - 20:00 Poster discussion and Open Buffet

Dużym zainteresowaniem cieszyło się seminarium promocyjne projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) nt. "Nano-biomateriały oraz Modelowanie i Obrazowanie w Biomechanice", które odbyło się w dniu 6 lipca 2012 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 uczestników z kilkunastu ośrodków naukowych. W programie seminarium z udziałem szeregu zagranicznych gości przewidziano prezentację możliwości badawczych z wykorzystaniem aparatury zakupionej w ramach projektu CePT w IPPT PAN, oraz swobodną dyskusję, której celem jest propagowanie projektu CePT oraz integracja środowiska naukowego.

 Nano-Biotechnologia PL 2012

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Nano-Biotechnologia PL 2012 w dniach 17 i 18 września 2012 w Małej Auli Politechniki Warszawskiej. Spotkanie będzie wydarzeniem towarzyszącym Konferencji E-MRS Fall Meeting.
Cel konferencji: Stworzenie wpływowego i skutecznego środowiska nano-biotechnologicznego więcej.
Wstępny plan: więcej.